Dlaczego właśnie aluminium?

Aluminium charakteryzuje się unikalnymi własnościami materiałowymi. Do najważniejszych zaliczyć można niewielką masę (gęstość 3-krotnie mniejsza od stali) przy jednoczesnej wysokiej wytrzymałości, a także plastyczność, wysoką podatność na obróbkę oraz dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne. Unikalną własnością jest także odporność na korozję dzięki samoistnemu wytwarzaniu się szczelnej powłoki tlenku na powierzchni aluminium.

Własności aluminium, żelaza i miedzi

Powered by vasco. Copyrights reserved by Fortrans Sp. z o.o. 1996-2010.