Dlaczego mocować?

Podstawowym warunkiem stabilności ładunku na pojeździe jest, aby siły utrzymujące ładunek były większe niż siły wynikające ze zmiany kierunku lub prędkości ruchu pojazdu. Przyjmuje się, iż podczas gwałtownego hamowania wielkość siły działającej na ładunek może odpowiadać 80-100% jego ciężaru (!).

Siły działające na ładunek

Przesuwaniu się ładunku przeciwdziała głównie siła tarcia zależna od siły docisku oraz współczynnika tarcia wynikającego z rodzaju stykających się powierzchni.

Chcąc przesunąć ładunek o masie 100kg (przy współczynniku tarcia np. 0.4) musimy zadziałać na niego siłą przynajmniej 40 daN (odpowiednik siły potrzebnej do podniesienia próbki o masie 40kg). Podczas hamowania może na niego zadziałać siła równa w tym przypadku 80 daN. Jak widać więc sama siła tarcia to o wiele za mało aby bezpiecznie przewieźdź ładunek.

Ponieważ w praktyce wartość współczynnika tarcia nie przekracza wartości 0.6 - 0.7, dlatego zawsze konieczne jest zamocowanie ładunku bez względu na jego masę.


Jak mocować?

Najpopularniejszą metodą zabezpieczenia ładunku jest użycie pasów transportowych. W zależności od sposobu ich zamocowania wyróżniamy Kotwienie, Poprzeczne opasanie oraz Metody mieszane.

Kotwienie ładunku


Kotwiąc ładunek pasy transportowe powstrzymują jego przesunięcie, a także zwiekszają siłę tarcia przez silniejsze dociśnięcie ładunku do podłogi.
Opasanie ładunku

Opasanie ładunku jedynie zwiększa siłę tarcia (przez silniejsze docisnięcie ładunku do podłogi). Jest to rozwiązanie mniej wydajne, lecz w praktyce najłatwiejsze do zastosowania.Metody mieszane są kombinacją kotwienia i opasania, także z zastosowaniem środków pomocniczych jak drążki, belki, siatki, kliny czy maty.

Powered by vasco. Copyrights reserved by Fortrans Sp. z o.o. 1996-2010.